september 2023

L 23.09
19:00
Hobuveski
Abel Sánchez. Ühe kire lugu
L 23.09
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Südameharjutus
E 25.09
19:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava.
451° Fahrenheiti
E 25.09
19:00
Hobuveski
Polkovniku lesk
E 25.09
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Südameharjutus
T 26.09
19:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava.
451° Fahrenheiti
T 26.09
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Südameharjutus
T 26.09
19:00
Hobuveski
Polkovniku lesk
K 27.09
19:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava.
451° Fahrenheiti
K 27.09
19:00
Hobuveski
Polkovniku lesk
N 28.09
19:00
Hobuveski
Abel Sánchez. Ühe kire lugu
R 29.09
18:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava.
Põhjas
L 30.09
18:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava.
Põhjas

oktoober 2023

E 02.10
18:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava.
Põhjas
T 03.10
19:00
Hobuveski
Abel Sánchez. Ühe kire lugu
K 04.10
19:00
Hobuveski
Enigma variatsioonid
K 04.10
19:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava.
Kommuun
N 05.10
19:00
Hobuveski
Enigma variatsioonid
N 05.10
19:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava.
Kommuun
R 06.10
19:00
Hobuveski
Enigma variatsioonid
R 06.10
19:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava.
Kommuun
L 07.10
18:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Metazoa
E 09.10
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Metazoa
E 09.10
19:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava.
Tunde-märgid
T 10.10
19:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava.
Tunde-märgid
T 10.10
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Metazoa
K 11.10
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Metazoa
K 11.10
19:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava.
Tunde-märgid
N 12.10
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Lapsed
N 12.10
19:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava.
Suur veeuputus
R 13.10
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Lapsed
R 13.10
19:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava.
Suur veeuputus
L 14.10
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Lapsed
L 14.10
19:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava.
Suur veeuputus
E 16.10
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Metazoa
E 16.10
19:00
Hobuveski
Polkovniku lesk
E 16.10
19:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava.
Suur veeuputus
T 17.10
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Metazoa
T 17.10
19:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava.
Lear
T 17.10
19:00
Hobuveski
Polkovniku lesk
K 18.10
19:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava.
Lear
K 18.10
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Metazoa
K 18.10
19:00
Hobuveski
Polkovniku lesk
N 19.10
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Ülestähendusi põranda alt
N 19.10
19:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava.
Tunde-märgid
R 20.10
19:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava.
Tunde-märgid
R 20.10
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Ülestähendusi põranda alt
L 21.10
19:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava.
Tunde-märgid
L 21.10
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Metazoa
E 23.10
19:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava.
Tunde-märgid
T 24.10
19:00
Hobuveski
Polkovniku lesk
T 24.10
19:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava.
451° Fahrenheiti
K 25.10
19:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava.
451° Fahrenheiti
N 26.10
19:00
Hobuveski
Polkovniku lesk
N 26.10
19:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava.
451° Fahrenheiti
R 27.10
19:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava.
Lear
R 27.10
19:00
Hobuveski
Polkovniku lesk
L 28.10
19:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava.
Lear
L 28.10
19:00
Hobuveski
Polkovniku lesk
E 30.10
19:00
Hobuveski
Polkovniku lesk
T 31.10
19:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava
Tõhususe sümfoonia

november 2023

K 01.11
19:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava
Tõhususe sümfoonia
N 02.11
19:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava
Tõhususe sümfoonia
R 03.11
19:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava
Tõhususe sümfoonia
L 04.11
18:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Nõusolek
E 06.11
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Nõusolek
E 06.11
19:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava
Tõhususe sümfoonia
T 07.11
18:00
Teater Vanemuine, väike maja, Tartu
Tiit Pagu
T 07.11
19:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava
Tõhususe sümfoonia
T 07.11
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Nõusolek
K 08.11
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Nõusolek
K 08.11
19:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava
Tõhususe sümfoonia
N 09.11
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Gorge Mastromase rituaalne tapmine
N 09.11
19:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava.
Suur veeuputus
R 10.11
19:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava.
Suur veeuputus
R 10.11
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Gorge Mastromase rituaalne tapmine
L 11.11
19:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava.
Lear
L 11.11
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Nõusolek
E 13.11
19:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava.
Lear
E 13.11
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Nõusolek
T 14.11
19:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava.
Lear
T 14.11
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Nõusolek
K 15.11
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Metazoa
K 15.11
19:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava.
Kommuun
N 16.11
19:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava.
Kommuun
N 16.11
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Metazoa
R 17.11
19:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava.
Kommuun
R 17.11
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Metazoa
L 18.11
18:00
Hobuveski
Esietendus
E 20.11
19:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava.
Õhtu rannal. Valter Ojakäär 100
T 21.11
19:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava.
Lear
T 21.11
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Nõusolek
T 21.11
19:00
Hobuveski
Esietendus
K 22.11
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Nõusolek
K 22.11
19:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava.
Lear
K 22.11
19:00
Hobuveski
Esietendus
N 23.11
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Regina madre
N 23.11
19:00
Vanemuise Kontserdimaja, Tartu
Õhtu rannal. Valter Ojakäär 100
R 24.11
18:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava.
Tiit Pagu
R 24.11
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Õed
R 24.11
19:00
Põlva Kultuuri- ja Huvikeskus
Suur veeuputus
L 25.11
18:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava.
Tiit Pagu
L 25.11
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Õed
L 25.11
19:00
Võru kultuurimaja KANNEL
Suur veeuputus
E 27.11
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Regina madre
E 27.11
19:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava.
451° Fahrenheiti
E 27.11
19:00
Hobuveski
Esietendus
T 28.11
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Regina madre
T 28.11
19:00
Hobuveski
Esietendus
T 28.11
19:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava.
451° Fahrenheiti
K 29.11
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Regina madre
K 29.11
19:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava.
451° Fahrenheiti
K 29.11
19:00
Hobuveski
Esietendus

detsember 2023

R 01.12
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Õed
R 01.12
19:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava.
Suur veeuputus
L 02.12
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Õed
L 02.12
19:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava.
Suur veeuputus
E 04.12
18:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava.
Tiit Pagu
E 04.12
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Poiss, kes nägi pimeduses
T 05.12
18:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava.
Tiit Pagu
T 05.12
19:00
Hobuveski
Enigma variatsioonid
T 05.12
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Regina madre
T 05.12
19:00
Jõhvi Kontserdimaja
Õhtu rannal. Valter Ojakäär 100
K 06.12
19:00
Hobuveski
Enigma variatsioonid
K 06.12
19:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava.
Õhtu rannal. Valter Ojakäär 100
K 06.12
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Regina madre
N 07.12
19:00
Hobuveski
Enigma variatsioonid
N 07.12
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Poiss, kes nägi pimeduses
R 08.12
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Poiss, kes nägi pimeduses
R 08.12
19:00
Hobuveski
Polkovniku lesk
L 09.12
19:00
Pärnu Kontserdimaja
Õhtu rannal. Valter Ojakäär 100
L 09.12
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Regina madre
L 09.12
19:00
Hobuveski
Polkovniku lesk
E 11.12
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Metazoa
E 11.12
19:00
Hobuveski
Abel Sánchez. Ühe kire lugu
T 12.12
19:00
Hobuveski
Abel Sánchez. Ühe kire lugu
T 12.12
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Metazoa
K 13.12
19:00
Hobuveski
Abel Sánchez. Ühe kire lugu
N 14.12
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Ülestähendusi põranda alt
N 14.12
19:00
Hobuveski
Emigrandid
R 15.12
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Ülestähendusi põranda alt
R 15.12
19:00
Hobuveski
Emigrandid
L 16.12
19:00
Hobuveski
Emigrandid
L 16.12
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Ülestähendusi põranda alt
E 18.12
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Nõusolek
E 18.12
19:00
Hobuveski
Esietendus
T 19.12
19:00
Hobuveski
Esietendus
T 19.12
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Nõusolek
K 20.12
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Nõusolek
K 20.12
19:00
Hobuveski
Esietendus
N 21.12
19:00
Ugala Teater, Viljandi
Suur veeuputus
N 21.12
19:00
Hobuveski
Polkovniku lesk